Възстановяване от архив (backup)

В тази статия ще покажем как да възстановите сървъра си от архивно копие.

Това може да ви се наложи в случай, че виртуален сървър е бил изтрит случайно, изгубени са или повредени файлове, съдържание на база данни или потребители. Имате възможност да възстановите част или всички данни на сървъра от резервно копие - архив. Ако целият домейн е изчезнал, Virtualmin ще го създаде отново вместо вас като част от процеса на възстановяване.

Стъпките за възстановяване на сървър от архив са следните:
Необходимо е предварително да сте влезли във Вашия контролен панел.
1. От главното меню на Virtualmin изберете подменю "Backup and Restore" и натиснете "Restore Virtual Servers".
2. В секция "Source and format" от падащото меню на "Restore sourse" изберете "Local file or directory" или "FTP/ SSH", от който ще извършите възстановяването. Ако възстановявате само един сървър, най-добре е да въведете пълния път до неговия архивен файл, като "/root/backup/myserver.com.tar.gz"

3. В секция "Features and settings" можете да контролирате дали всички атрибути на виртуалния сървър се възстановяват (презаписвайки всички, които има в момента), или само някои. По подразбиране всичко ще бъде възстановено. Например, ако искате да възстановите само базите данни на домейна, можете да изберете опцията "Only those selected below" и след това да поставите желаните отметки.
4. Натиснете върху бутона "Show What Will be Restored" в долната част на страницата.

След тази стъпка резервното копие ще бъде изтеглено от локалния архив или изходния FTP, или SSH сървър и ще се покаже страница за потвърждение, показваща кои домейни и функции ще бъдат възстановени. Бъдете внимателни, когато възстановявате съществуващи домейни, тъй като всички псевдоними, бази данни или пощенски кутии, които имате, ще бъдат премахнати и заменени с тези в резервното копие.

Ако всичко изглежда наред, натиснете върху "Restore now", за да започнете процеса на възстановяване. Докато възстановяването работи, напредъкът на всеки домейн и функция ще се показва от Virtualmin.


Беше ли Ви полезна статията?

mood_bad Не харесвам 0
mood Харесвам 0
visibility Виждания: 462