Как да настроя автоматично архивиране (backup)

В тази статия ще покажем как да настроите автоматично архивиране на всички виртуални сървъри от контролния панел.

Необходимо е предварително да сте влезли във Вашия контролен панел Virtualmin.
1. От главното меню на Virtualmin изберете "Backup and Restore".
2. Натиснете подменю "Scheduled Backups".
3. Натиснете бутона "Add a new backup schedule".

4. В секция "Virtual servers" в опцията "Servers to save" може да изберете дали да се архивират всички сървъри, които управлявате или само конкретен.

5. В секция "Features and settings" може да отбележите да се архивират всичко "Backup all features" или сами да изберете това, което искате да се архивира.

6. Уверете се, че в секцията "Destination and format" от падащото меню на "Backup destinations" сте избрали "Local file or directory". Въведете "/root / backups /" в текстовото поле като място за съхранение на архивите.

7. Отидете в секция "Schedule and reporting".
8. На поле "Scheduled backup time" изберете "Simple schedule" и след това "Daily (at midnight)", За да имате ежедневен архив на вашия виртуален сървър.
9. Натиснете бутон "Create Schedule", за да завършите създаването на вашия план за автоматично архивиране.


Беше ли Ви полезна статията?

mood_bad Не харесвам 0
mood Харесвам 0
visibility Виждания: 452