Създаване на архив (backup)

Вашият контролен панел Virtualmin предоставя множество инструменти, чрез които може да създавате и използвате системата за архиви.

Най-лесния начин за архивиране на вашия виртуалвн сървър е да използвате функцията за архивиране, вградена в потребителския интерфейс на Virtualmin. Можете да правите архиви локално или на отдалечен сървър. Това ви позволява да възстановите състоянието на целия виртуален сървър (включително всички бази данни, потребители и т.н), без да засягате други части на системата.

За да създадете нов архив е необходимо предварително да сте влезли във Вашия контролен панел.
1. От главното меню на Virtualmin изберете Backup and Restore.
2. Изберете подменю Backup Virtual Server.
3. В полето "Servers to save" може да изберете да се архивират:
- "All virtual servers" всички виртуални сървъри
- "Only selected" само избрани сървъри
- "All except" или всички освен даден сървър
4. В полето "Limit to servers on plan" оставете маркирано "Any plan"

5. От раздел "Features and settings" може да зададе конкретни функции, които желаете да архивирате. По подразбиране се архивират всички "Backup all features". Така ще се архивира всичко на сървъра като SSL, пощи, DNS записи, пароли и др.

6. В раздел "Destination and format" изберете дестинация - къде искате да запазите архива. Вариантите в падащото меню са:
- Local file or directory - Изберете локална папка (на сървъра), където да запазите архива.
- FTP server- въведете FTP данни за достъп до отдалечен файлов сървър, за да запазите архива там.
- SSH server - въведете SSH данни за достъп до отдалечен сървър, за да копирате архива на него с помощта на протокол SSH.
- Download - Полученият архивен файл на Virtualmin ще може да бъде изтеглен и запазен на вашия компютър.

7. Имате възможност и за допълнителни настройки, като например "Backup level", от където може да изберете "Full" дали да се архивират всички файлове или "Incremental" само файловете, които са били променени след последния пълен архив.

8. Натиснете върху бутон Backup Now. Архивирането на вашия виртуален сървър ще започне и ще се изтегли локално на избраното от вас място на вашия компютър.

Едно от основните неща, за които трябва да помислите още в самото начало е да се запознаете с процедурата за автоматизиране на процеса на архивиране. Така ще имате редовен архив, без да е необходима вашата намеса.


Беше ли Ви полезна статията?

mood_bad Не харесвам 0
mood Харесвам 1
visibility Виждания: 454