Промяна на потребителски данни

Редактиране на потребителски данни

Може да управлявате данните във вашия клиентски профил и да ги променяте при необходимост.

1. Влезте в профила си с вашето потребителско име и парола
2. В раздел Профил, изберете меню "Данни за акаунта". В подменю „Преглед“ се показват текущите данни за профила.
3. Изберете подменю "Редактиране на профил" и направете желаните промени по Вашите данните, предоставени по време на регистрацията.
4. Запишете промените с бутона "Запазване на промените".

Ако търсите как да редактирате фирмените данни във вашия профил, прочетете Промяна на фирмени данни.

Ако търсите как да смените паролата за вашия профил, прочетете Смяна на парола.

Разполагате и с допълнителни Настройки на клиентски профил.


Беше ли Ви полезна статията?

mood_bad Не харесвам 0
mood Харесвам 1
visibility Виждания: 361